Tag: công suất thực kW

Chọn công suất

Lựa chọn đúng đắn công suất là công việc quan trọng để quyết định trang bị Máy phát điện cho quý khách hàng Nếu chọn công suất quá thấp sẽ dẫn đến máy phát điện không đủ công suất cần thiết, bị quá tải, giảm tuổi thọ trầm trọng. Nếu chọn công suất quá cao sẽ dẫn ...